Aanpak

Uw coach werkt gestructureerd en resultaatgericht en vanuit verschillende (out of the box) conceptuele invalshoeken samen met u aan uw werkgerelateerde vragen.

Uw coach schept een klimaat van vertrouwen en respect en geeft richting aan het realiseren van uw doelstellingen.

Voor het slagen van de coaching is het essentieel dat er een vertrouwensbasis is tussen gecoachte en coach. In het verlengde hiervan zal er zonder toestemming van de gecoachte nooit aan derden over de inhoud van de coaching gerapporteerd worden.
Wel kan de opdrachtgever een tussentijds opvolgingsgesprek aanvragen.

Bel mij vrijblijvend voor meer inlichtingen op 050 34 22 01.

naar vorige pagina