Methodiek

WANNEER COACHING ALS METHODIEK INZETTEN?

Coaching is geschikt voor medewerkers en/of leidinggevenden met diverse werkgerelateerde vragen. Deze werkvorm biedt uitkomst wanneer individueel afgestemde interventie is gewenst en bij complexe problematiek.

In uw dagelijks functioneren komt u soms problemen tegen die u alleen niet eenvoudig kunt  oplossen. Hulp van derden kan dan zeer nuttig zijn. Uw collega's of leidinggevende zijn echter niet altijd de meest aangewezen personen. Dat kan bijvoorbeeld komen door hun positie, door tijdsdruk of door eenzelfde manier van kijken of handelen. Inschakeling van een onafhankelijk, objectief deskundige kan zijn vruchten afwerpen, vooral als deze problemen terug te voeren zijn op de interactie met medewerkers, collega’s, leidinggevenden of externe relaties. Individuele coaching is dan een aangewezen methode.
De voordelen zijn maatwerk, een hoog rendement door individuele aandacht en een aangepaste tijdsplanning.


TE VERWACHTEN RESULTATEN

Uw traject wordt 'op maat' gemaakt. Daarom is het resultaat van de coaching steeds verschillend. Door het individuele karakter kan coaching zich op uw specifieke vraag richten. Afhankelijk van de geformuleerde doelen vindt er een verandering plaats in uw gedrag en houding. U krijgt ook een reëler beeld van eigen mogelijkheden of meer vertrouwen in eigen capaciteiten. U neemt belemmeringen in het functioneren  weg wat uw plezier in uw werk nog vergroot.


OVERZICHT VAN HET COACHINGSTRAJECT

Individuele coaching is maatwerk  Ieder traject kent echter vier gelijksoortige fasen:

1   Afstemming
Tijdens de intake maken klant en coach kennis met elkaar. Het doel is dat zij via een globale verkenning van de vraagstelling komen tot wederzijds vertrouwen. De klant moet vertrouwen hebben in de kwaliteiten van de coach en de coach moet vertrouwen hebben in het ‘coachbaar zijn’ van de vraagstelling. Wanneer beiden de intentie uitspreken om te willen starten met het coachingstraject  komen we aan de tweede fase: bepalen van te bereiken doelen..

2   Doelbepaling
In deze fase wordt de coachingsvraagstelling en daarmee het doel van de coaching precies in kaart gebracht. Aansluitend wordt een plan van aanpak opgesteld, dat bestaat uit concrete ontwikkelpunten en een coachingstraject met een tijdpad.

3   Coachingsessies
De coaching bestaat uit een aantal gesprekken. Tijdens deze gesprekken worden de concrete ontwikkelpunten één voor één aangepakt. 
Tussen de coachingsessies door past u de ontwikkelde inzichten, houdings- en/of vaardigheidsaspecten in de praktijk toe. De ervaringen die u hiermee opdoet, worden aan het begin van de volgende sessie geëvalueerd. Afhankelijk van de voortgang wordt u hierop verder gecoacht of krijgt een volgend ontwikkelpunt de aandacht.
Na elke sessie stelt de klant een beknopt verslag op van de besproken doelstellingen, de leerontwikkeling en de gemaakte afspraken. Hij stuurt dit verslag naar de coach op.
Tussen de sessies door krijgt de klant gerichte observatie- en of andere werkopdrachten mee.

4   Tussen- en eindevaluatie

Bel mij vrijblijvend voor meer inlichtingen op 050 34 22 01
 

 

naar vorige pagina