Vormen

De motivatie voor het opstarten van een coachingstraject binnen een organisatie/bedrijf kan velerlei zijn en zal in grote mate gekoppeld zijn aan het HRM-beleid terzake:

Competentie-ontwikkelingsgericht coachen

In veel organisaties behoort ontwikkelingsgericht competentiemanagement tot het vaste management-instrumentarium. Dit is  een belangrijk middel om organisatiedoelstellingen en competenties van medewerkers op elkaar af te stemmen. Competentie-ontwikkelingsgericht coachen focust zich hierbij op de ontwikkeling van deze competenties van de medewerker(leidinggevende).

Thema's:
 We focussen op de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en op organisatieniveau.
Wie coacht op competentieontwikkeling maakt bijna automatisch de stap naar coachen mét competenties. Hierbij ligt de focus op de manier waarop iemand met zijn eigen competenties omgaat, te ontwikkelen. Een belangrijk accent ligt bij het stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid voor de eigen competentie-ontwikkeling.


Executive Coaching
Deze richt zich op topmanagers,directie of het management,  die continu in een groot (politiek) spanningsveld staan, zowel intern als extern. U bent een zelfsturende professional die op eenzame hoogte opereert en behoefte heeft aan een ervaren coach die de rol vervult van klankbord bij de uit te zetten lijnen, te nemen beslissingen en interactie met de medewerkers. 
Thema's:  strategie, organisatiecultuur, leidinggeven, ondersteuning bij veranderingsprocessen, loopbaan, versterking van positie en persoonlijk functioneren.


Strategiecoaching
Thema's: richting en vorm geven aan strategische keuzes en dit zowel in privé- alsook mbt. bedrijfs- en organisatiedoelstellingen 


Business Coaching
Thema's:  ondernemen, marketing en sales, samenwerken, opvolging, effectief leiding  geven
 

Leiderschap/manager coaching
Thema's: is gericht op het coachen van de leidinggevende/manager in zijn rol van coach naar de medewerkers toe. Het gaat om coachend leidinggeven met daarbinnen de nodige stijlflexibiliteit ontwikkelen. Deze coaching ondersteunt u als leider en manager in het vinden van de balans tussen medewerkers en organisatie. Als manager creëert u een modus in het behalen van de organisatiedoelstellingen en tegelijkertijd hebt u voldoende oog voor de menselijke verhoudingen binnen de organisatie.


Performance Coaching  
Thema's: verbeteren van resultaten op nivo van individu, team en organisatie 
 

Persoonlijke effectiviteit
Thema's:  ontwikkeling van effectief gedrag zoals communicatiekracht, organisatie- en teamsensitiviteit, stresshantering, timemanagement, doelgericht  belemmeringen doorbreken


Persoonlijke ontwikkeling 
Thema's:  het maken van krachtige keuzes in uw werk, het ontwikkelen van uw persoonlijk leiderschap en op een pro-actieve manier uw eigen ambities vorm geven.


Life Coaching
Thema's: werk/prive balans,  zingeving, algehele persoonlijke ontwikkeling,  relaties, verhogen van individueel levensgeluk in alle levenssferen en - fasen.


Lichaamsgerichte coaching
Thema's: de wijsheid van het lichaam (her)ontdekken en er leren naar te luisteren waardoor er een nieuw innerlijk kompas voor het leven ontstaat en de levensenergie beter gaat stromen. Inzicht (via gesprek en reflectie) en voelen(via lichaam) komen samen en dit leidt tot diepgaande verandering.


Loopbaan coaching
Thema's:  carrière, arbeid en verzuim.
Wat inspireert u? Wat geeft u energie? Wat zijn uw mogelijkheden? Wat zijn uw uitdagingen?   Uw talenten en passies worden zichtbaar en we ondersteunen  u om concrete stappen te nemen in uw ontwikkeling. Op deze manier geeft u zelf richting aan uw carrière. 


 Coach the coach
Thema's:  het verhogen van uw impact als coach, het ontwikkelen van uw stijl als coach, het juist en effectief interveniëren...  door het aanscherpen van het dóen (vaardigheden) en het zijn (de coach als eigen werkinstrument).


Teamcoaching

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting een succesvol(ler) team. . De effectiviteit van het team als geheel staat centraal. Resultaten worden zowel geboekt op individueel niveau als in de onderlinge samenwerking en interactie.

B el mij vrijblijvend voor meer inlichtingen op 050 34 22 01. 

naar vorige pagina