Aanleiding

Meer en meer bedrijven en organisaties die een actief en preventief Human Resources beleid voeren, omringen hun medewerkers daadwerkelijk met de nodige zorg.
Binnen dit kader bieden wij als externe, onafhankelijke en deskundige partij een  totaalpakket aan dat medewerkers de nodige ondersteuning biedt.

Samen met u onderzoeken wij graag vanuit welke invalshoek wij het best uw medewerker ondersteunen het zij door therapie, individuele coaching en/of opleiding.

Als HR-verantwoordelijke kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen voor het opstellen van een formeel kader waarbinnen de  coaching kan aangeboden en georganiseerd worden.
Volgens afspraak kunnen uw medewerkers dan hetzij rechtstreeks hetzij via uw diensten met ons een afspraak voor een sessie regelen.

naar vorige pagina