Methodiek

Voor al onze opleidingen krijgen de deelnemers een waaier aan methodieken die inspelen op hun eigen leerproces en leerbehoeftes. Zo maken we gebruik van:

  • Theoretische kaders.
  • Checklisten
  • Groepsopdrachten en individuele opdrachten
  • Ervaringsgerichte uitwisseling
  • Bespreking casusmateriaal
  • Reflectie en vertaling naar eigen situatie

Bel mij vrijblijvend voor meer inlichtingen op 050 34 22 01 of mail naar info@metaplus.eu

naar vorige pagina