Visie

Wat is therapie?

Dit is stilstaan bij je huidige belemmeringen en problemen met de bedoeling te komen tot een aanvaardbare oplossing of antwoord zodat je weer op eigen kracht verder kunt.

Afhankelijk van wat je vraag of probleem ook is en hoe lang dit al speelt in je leven kan het nuttig zijn stil te staan bij hoe het zo ver is kunnen komen.

De belangrijkste focus ligt in het aanreiken en ontwikkelen van oplossingen die ervoor zorgen dat jou leven weer werkt zoals je dit graag wilt.

Wat is er nodig voor een succesvolle therapie?

Om jouw therapie te doen slagen is een belangrijke factor je moed en je wil om je problemen onder ogen te zien en er met de hulp van een onafhankelijke en deskundige derde iets aan te willen veranderen. Dit vraagt inzet. Hierbij leer je stap voor stap weer te geloven in je eigen mogelijkheden en hier naar te leven.

 

naar vorige pagina