Visie

De wereld heeft mensen nodig die op een 'out of the box' manier kunnen kijken, denken, voelen, communiceren en leiden. Mijn belangrijkste uitgangspunt is mensen en organisaties helpen 'out of the box' te komen.

Metaplus staat dan ook voor de meerwaarde van een overstijgende en overkoepelende metavisie:   een eclectische visie waarbij ik het beste uit verschillende werelden haal en dit tot een werkbaar instrument maak in functie van de te behalen doelstellingen.

Vanuit mijn professionele achtergrond als psychotherapeut, coach en trainer-opleider creëer ik een verbinding tussen diverse benaderingswijzen en invalshoeken. Ik maak hierbij  een brug tussen therapeutische zienswijzen en een pragmatische zakelijke aanpak. Ik vertaal  principes en technieken zoals die ontwikkeld zijn in de wereld van filosofie, psychologie en psychotherapie naar een professionele dienstverlenende context.

Zo slaag ik erin mensen te bereiken en te brengen tot de nodige  houding- en gedragsverandering die ze nodig hebben om het in hun  werkcontext waar te  maken.

De uitdaging ligt er voor mij in om  telkens tot de kern van de zaak  en tot hun kern te komen en deze beide samen te brengen.  Dit enerzijds door een zeer brede mensenkennis en anderzijds door een scala aan ervaring en in te zetten technieken. Dit werk doe ik nu reeds 20 jaar tot tevredenheid van mezelf, mijn klanten en mijn opdrachtgevers.

Bel mij vrijblijvend voor meer inlichtingen op 050 34 22 01 of mail naar info@metaplus.eu

naar vorige pagina